ĐƠN YÊU CẦU

* Lưu ý:

- Khách hàng có thể chọn nhiều hình ảnh bằng cách nhấn giữ control sau đó click chọn những tấm hình cần gửi

- Thủ tục sang tên đồng hồ nước

- Thủ tục đăng ký định mức nước