HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC
*
Tra Cứu
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
THÔNG TIN HÓA ĐƠN
Kỳ 
Năm 
Số hóa đơn 
Từ ngày 
Đến ngày 
Code 
CS cũ 
CS mới 
TT 
GB 
DM 
Giá bán 
Thuế 
Phí 
Tổng cộng 
Ngày thanh toán 
No data to display
 

Lưu ý:
- Nếu độ phân giải màn hình của khách hàng nhỏ không thể hiện được đầy đủ thông tin, vui lòng click vào dấu ba chấm ở cuối hàng để hiển thị đầy đủ thông tin.
- Khách hàng muốn lấy hóa đơn điện tử vui lòng click vào đây